تیر ۵, ۱۳۹۷

بازار وکیل

          {mospagebreak}       بازار وکیل شهر شیراز یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است. این بازار که به […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

بازار مسگرها

        {mospagebreak}   بازار مسگرها از بازارهای شیراز است که در محله درب شاهزاده قرار دارد.این بازار بقایای بازار قیصریه است که توسط […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

اولویت اصلی پایگاه پژوهشی لارستان ثبت جهانی مجموعه بازار تاریخی قیصریه

مدیر پایگاه پژوهشی لارستان گفت : اولویت اصلی این پایگاه به ثبت جهانی رساندن بازار تاریخی قیصریه این شهرستان است . به گزارش روابط عمومی اداره […]