تیر ۵, ۱۳۹۷

پیام تخت جمشید، ما می توانیم است

رییس جمهوری با اشاره به اینکه پیام تخت جمشید، “ما می توانیم ” است، گفت: ملت بزرگ ایران می تواند هر کار بزرگی را انجام دهد. […]