تیر ۵, ۱۳۹۷

جابجای سنگ دوره فراهخامنشی

محسن طیبی مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خرمبیداز جا به جایی تکه سنگی مربوط به محوطه فرا هخامنشی کلارسنگ خبر داد. به […]