تیر ۵, ۱۳۹۷

لباس ترکان قشقایی فارس و جذابیت آن

لباس عشایر فارس از هر ایل و طایفه ای که باشد به سبب برگرفتگی از آداب ، رسوم ، باورها و موقعیت جغرافیایی زندگی آنها از […]