تیر ۵, ۱۳۹۷

پروژه های میراث فرهنگی فارس از حالت رکود خارج شد

معاون امور مجلس ، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت : فارس به حق پایتخت فرهنگی کشور است چرا […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

ازدسترس خارج بودن

به آگاهی می رساند سایت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری روزهفتم هرماه از ساعت ۸ تا ۹ صبح در دسترس  نمی باشد.