تیر ۵, ۱۳۹۷

اولین جشنواره دانشجویی ایلات عشایر فارس در استهبان

با هدف آشنایی با مراسم آیینی، پوشش، صنایع دستی ایلات عشایراستان با برنامه های جانبی برپایی چادر عشایری ، پخت نان سنتی ، تهیه دوغ و […]