تیر ۵, ۱۳۹۷

نمایشگاه فارس دریک نگاه

“فارس در یک نگاه” نمایش اصالت کهن و پایدار سه هزاره ی استان فارس در پی به نمایش گذاردن توانمندی های استان فارس در حوزه های […]