بهمن ۵, ۱۳۹۷

تعرفه دستمزد راهنمایان گردشگری

۱-این تعرفه از۱/۱/۹۳ قابل اجرا می باشد. ۲-قیمت ها به تومان است. ۳- آژانس ملزم به بیمه نمودن راهنما است. ۴-در تورهای خارج از استان “دور […]