تیر ۵, ۱۳۹۷

نشاطی دوباره درباغ نشاط لارستان فارس

طی جلسات متعدد ستادسفروتسهیلات نوروزی باهمکاری ادارات وارگانهای ذیربط برای ایام نوروز برنامه های متنوعی ازقبیل نمایشگاه صنایع دستی، عکاسی، تورلارگردی، جنگ شادی و… درباغ نشاط […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

حیات دوباره باغ نشاط لارستان

طی سفر کارشناسان فنی بخش معاونت میراث فرهنگی فارس بر لارستان وبازدید از باغ نشاط لارجهت تهیه آیتم مرمتی واحیاء فضای محوطه درختان باغ درسال جاری […]