تیر ۵, ۱۳۹۷

زعفران مرودشت و کشک و دوغ کوار در شیراز

دو غرفه شهرستان مرودشت و کوار در نمایشگاه فارس در یک نگاه به معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری و صنایع دستی و سوغات محلی شهرستان […]