تیر ۵, ۱۳۹۷

عمارت دیوانخانه کریمخانی در مرحله چهارم مرمت قرار گرفت

عمارت دیوانخانه یکی از بناهای ارزشمند دوره زندیه درشیراز است که در نزدیکی ارگ کریم‌ خان واقع شده و در گذشته به عمارت دیوان خانه کریم […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

دیوانخانه وکیل در شیراز مرمت می شود

پرونده مرمتی عمارت تاریخی دیوانخانه در شیراز گشوده شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس : با […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

جابه جایی مرکز مخابرات کامیاب از حریم عمارت دیوانخانه کریم خان زند

جابه جایی مرکز مخابرات کامیاب از حریم عمارت دیوانخانه کریم خان زند به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس دیروز۲۴ آبانماه […]