تیر ۵, ۱۳۹۷

پروژه های میراث فرهنگی فارس از حالت رکود خارج شد

معاون امور مجلس ، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت : فارس به حق پایتخت فرهنگی کشور است چرا […]