تیر ۵, ۱۳۹۷

گشتی در زرین دشت فارس

سفر به شهرستان زرین دشتشهرستان زرین دشت بامرکزیت شهرحاجی آباد دارای ۵۰۶۷ کیلومتر مربع وسعت وفاصله آن تا شیراز ۳۳۷ کیلومتراست .   این شهرستان به […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت شهرستان زرین دشت بامرکزیت شهرحاجی آباد دارای ۵۰۶۷ کیلومتر مربع وسعت وفاصله آن تا شیراز ۳۳۷ کیلومتراست .این شهرستان به دلیل نوع آب […]