تیر ۵, ۱۳۹۷

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت شهرستان زرین دشت بامرکزیت شهرحاجی آباد دارای ۵۰۶۷ کیلومتر مربع وسعت وفاصله آن تا شیراز ۳۳۷ کیلومتراست .این شهرستان به دلیل نوع آب […]