تیر ۵, ۱۳۹۷

مسیر گردشگری پاییزه و زمستانه شهرستان کازرون

وجود آثار ثبتی به منزله قدمت و تاریخ آن منطقه محسوب گشته و نشان از هویت آن دارد . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث […]