تیر ۵, ۱۳۹۷

شیراز به زودی شهر ملی و جهانی خاتم می شود

به گفته معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی فارس گفت: با توجه به اینکه خاستگاه اصلی هنر خاتم شیراز است از این رو طبق برنامه ریزی […]