تیر ۵, ۱۳۹۷

کاروان سفیران گردشگرى تبریز به شیراز آمد

با توجه به انتخاب شهر تبریز، به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ و ضرورت معرفی ظرفیت های مهم فرهنگی و گردشگری تبریز در […]