تیر ۵, ۱۳۹۷

سند توسعه گوهر سنگها در استان فارس تدوین شد

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان فارس گفت : سند توسعه گوهر سنگ ها در فارس تدوین شد ، به گزارش روابط عمومی اداره کل […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

برگزاری نخستین نشست تخصصی کمیته پژوهش کارگروه توسعه صنعت گوهر سنگها در فارس

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس از برگزاری نشست کمیته پژوهش کارگروه توسعه صنعت گوهر سنگها در فارس با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در […]