تیر ۵, ۱۳۹۷

سفربه سپیدان؛ رنگین کمان رنگ یافته از مهر خداوندی

شهرستان سپیدان با گستردگی ۲۸۳۹ کیلومتر مربع و پیشینه تاریخی ۹۰۰ ساله در شمال غربی استان فارس قرار دارد. شهر اردکان مرکز آن در ۷۵ کیلومتری […]