تیر ۵, ۱۳۹۷

شاخصه‌های تاریخی و مذهبی شیراز در کشور بی‌نظیر است

استاندار فارس گفت: وجود مجموعه ای از شاخصه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی کشور در فارس بی نظیر است. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث […]