تیر ۵, ۱۳۹۷

نقاره خانه فراشبند میزبان شاعران شد

چهار طاقی نقاره خانه که با صنایع دستی منحصر به فرد فرش شده بود پذیرای انجمن شعر فراشبند شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل […]