تیر ۵, ۱۳۹۷

گاهنامه فرهنگی شهریورماه

  ۱ شهریورروز بزرگداشت پورسینا-روز پزشک ۱شهریورسالروز ازدواج حضرت علی (ع)و حضرت فاطمه (س)(۴ه.ق)–روز ازدواج ۲شهریورآغاز هفته دولت ۲شهریورشهادت سیدعلی اندرزگو ۳شهریورروز فرهنگ پهلوانی ۴شهریورروز کارمند […]