تیر ۵, ۱۳۹۷

باغ شاپوری شیراز سالن عروسی نشده است

معاون گردشگری فارس کاربری سالن عروسی برای باغ تاریخی شاپوری در شیراز را رد کردو گفت : این بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده و […]