تیر ۵, ۱۳۹۷

عملکردگردشگری

تعداد واحد سنجش شرح فعالیت معاونت گردشگری فارس ۵۶ مورد برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی گردشگری ۲۶ مورد برگزاری جلسات و نشست های تخصصی […]