تیر ۵, ۱۳۹۷

کشف سکونت گاه فراهخامنشی دربررسی باستان شناسی اقلید

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری فارس با اعلام این خبر گفت :علیرغم مطالعات، کاوش ها و بررسی هـای فراگیـر باسـتان شناسـی در فـارس تاریخچـه […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

جابجای سنگ دوره فراهخامنشی

محسن طیبی مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خرمبیداز جا به جایی تکه سنگی مربوط به محوطه فرا هخامنشی کلارسنگ خبر داد. به […]