تیر ۵, ۱۳۹۷

پاسخ به استعلامات ارائه شده از سوی فرمانداری

  با توجه به اینکه پاسخ به استعلامات حرایم میراث فرهنگی اغلب نیاز به هماهنگی و حضور کارشناسان این معاونت در محل مورد استعلام دارد ،این […]