تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم های ذیحسابی

    درخواست گواهی وام درخواست گواهی ضمانت وام  
تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم های الکترونیکی معاونت گردشگری

در این اداره کل موارد زیر در حال بررسی است: میراث   فرم مشاغل خانی صنایع دستی قلا .ستقل.نتسقل .نصتاق لم/. لصقمنا صنقلب صسقپ لصقنبت لسمنا […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم های اداری

فرم شکایات مردمی فرم درخواست خودرو فرم ماموریت فرم ماموریت ساعتی
تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم نظر سنجی ارباب رجوع

  فرم نظرسنجی ارباب رجوع فرم را از لینک بالا دانلود کرده ،پر کنید و پرینت آن را به کارمند مربوطه تحویل دهید. سپاسگزاریم.  
تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم درخواست تسهیلات

  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس اینجانب/اینجانبان/شرکت ……………………………………………………….. فرزند ……………………….. نوع شرکت ………………………………………. به شماره شناسنامه/ثبت شده شماره ………………………………… صادره […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم خلاصه طرح جهت ارائه در جلسات کارگروه اشتغال و شورای برنامه ریزی

فرم خلاصه طرح جهت ارائه در جلسات کارگروه اشتغال و شورای برنامه ریزی استان مشخصات مجری طرح (حقیقی – حقوقی –) مشخصات طرح نام واحد (حقوقی): […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم تسهیلات

نام واحد : شرکت/دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ………. نام و نام خانوادگی بهره بردار : میزان تسهیلات درخواستی میلیون ریال شماره و تاریخ پروانه بهره […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

تحول فرم و نقش هنرهای سنتی و بومی در طراحی محصولات صنایع دستی فارس

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس از برگزاری نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات صنایع دستی از ۲۸ دیماه تا اول بهمن در […]