تیر ۵, ۱۳۹۷

سازه آبی قرون میانه اسلامی درفارس شناسایی وثبت شد

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس ازشناسایی و ثبت اثر فرهنگی ، تاریخی قنات عنوه متعلق به دوره قرون میانه اسلامی درفارس […]