تیر ۵, ۱۳۹۷

سنگ های قیمتی بوانات در شیراز

در غرفه شهرستان بوانات آنچه که نظر بازدید کننده ها را به خود جلبمی کند سنگ های قیمتی این شهرستان است . به گزارش روابط عمومی […]