تیر ۵, ۱۳۹۷

لانه طاووس استودان هخامنشی

  استودان لانه طاووس یکی از آثار به جای مانده از دوران فرا هخامنشی در فارس است. این اثرکه تلفیقی از گوردخمه و تابوت های سنگی […]