تیر ۵, ۱۳۹۷

میراث زندیه را در جهرم مرور کنید

شهرستان جهرم دارای ۵۶۲۹ کیلومتر مربع گستردگی با مرکزیت شهر جهرم و در ۱۹۰ کیلومتر جنوب شرقی شیراز جای گرفته است . این شهرستان از شمال […]