تیر ۵, ۱۳۹۷

مسجدوکیل

      مسجد وکیل شیراز در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز شهر قرار دارد. این مسجد به مسجد سلطانى وکیل یا مسجد […]