تیر ۵, ۱۳۹۷

جاجیم دست بافتی تزینی – مصرفی از عشایر فارس

جاجیم یکی از دست بافت های عشایری – روستایی استان فارس است که به دو صورت یک رویه و دو رویه بافته می شود . هر […]