تیر ۵, ۱۳۹۷

ملکی ارسنجان در ارگ شیراز معرفی می شود

در نمایشگاه فارس در یک نگاه غرفه شهرستان ارسنجان با با تولید زنده حضور فعال دارد . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، […]