تیر ۵, ۱۳۹۷

نشاطی دوباره درباغ نشاط لارستان فارس

طی جلسات متعدد ستادسفروتسهیلات نوروزی باهمکاری ادارات وارگانهای ذیربط برای ایام نوروز برنامه های متنوعی ازقبیل نمایشگاه صنایع دستی، عکاسی، تورلارگردی، جنگ شادی و… درباغ نشاط […]