تیر ۵, ۱۳۹۷

اسکان در فارس از یک میلیون نفرشب گذشت

از ۲۸ اسفندماه ۹۳ تا چهارم فروردین ماه جاری یک میلیون و ۳۰ هزار و ۲۲۶ نفر شب مسافر نوروزی در مراکز اقامتی استان فارس اسکان […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

اسکان در فارس از مرز دو میلیون نفرشب گذشت

از ۲۸ اسفندماه ۹۳ تا هفتم فروردین ماه جاری دو میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۲۳ نفر شب مسافر نوروزی در مراکز اقامتی استان فارس اسکان […]