تیر ۵, ۱۳۹۷

عیادت معاون میراث فرهنگی کشور از نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس

معاون میراث فرهنگی کشور به عیادت یکی از نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی فارس که مورد اصابت گلوله سارقان میراث فرهنگی قرار گرفته و […]