تیر ۵, ۱۳۹۷

بازدیدهای کارشناسی هیات یونسکو از آثار مجموعه باستانی بیشاپور

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس ۵ مهر ماه ۹۶ هیات ارزیاب پرونده ثبت جهانی محور ساسانی فارس از مجموعه […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

بازدید کارشناسی از ظرفیت های گردشگری تنگ ترمان شهرستان لامرد در استان فارس

مسئول اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری لامرد از بازدید مسئولین شهرستان در راستای بررسی ظرفیت های گردشگری تنگ ترمان خبر داد. به گزارش […]