تیر ۵, ۱۳۹۷

کتیبه های هخامنشی بازخوانی شد

  همایش ویرایشی جدید بر کتیبه های هخامنشی با سخنرانی پروفسور آدریانو روسی استاد تمام مطالعات ایران شناسی دانشگاه ناپل ایتالیا و پروفسور جیان پیترو بازیلو […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

ثبت بیش از ۲۰۰ کتیبه سنگی هخامنشی در تخت جمشید

  پروفسور آدریانو روسی در نشست تخصصی ویرایشی جدید بر کتیبه های هخامنشی از شناسایی و مطالعه بیش از ۲۰۰ کتیبه سنگی هخامنشی در طی تحقیقات […]