تیر ۵, ۱۳۹۷

عمارت دیوانخانه کریمخانی در مرحله چهارم مرمت قرار گرفت

عمارت دیوانخانه یکی از بناهای ارزشمند دوره زندیه درشیراز است که در نزدیکی ارگ کریم‌ خان واقع شده و در گذشته به عمارت دیوان خانه کریم […]