تیر ۵, ۱۳۹۷

حوض دختر گبر را در کلید فارس ببینید

یکی از مهمترین آثار تاریخی اقلید حوض یا حوضچه دختر گبر به شمار می رود که به سبب اهمیت تاریخی آن به شناسنامه این شهرستان نیز […]