تیر ۵, ۱۳۹۷

معرفی قنبر پلو و کوفته هلوی شیرازها در جشنواره خوراک سنتی فارس

جشنواره خوراکهای سنتی فارس از ۲۵ آذرماه در باغ جنت شیراز گشایش یافته است که در قالب آن انواع خوراک ها و غذا ها همچنین دسرها […]