تیر ۵, ۱۳۹۷

گرمابه وکیل

  {mospagebreak}   حمام وکیل در دوره زندیه توسط کریم خان زند ساخته شد. این حمام در مرکز شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهای دوره زندیه […]