تیر ۵, ۱۳۹۷

آشنا یی راهنمایان گردشگری با هنرهای سنتی فارس

۱۴۳ نفر از دانشجویان راهنمای تورهای ایرانگردی و جهانگردی از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس بازدید کردند . به گزارش روابط […]