تیر ۵, ۱۳۹۷

۵۳۸مورد بازدید نظارتی ازتأسیسات و موسسات گردشگری فارس

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت :درقالب ۳۲ تیم نظارتی تمامی تأسیسات و موسسات گردشگری استان فارس مورد بررسی […]