تیر ۵, ۱۳۹۷

آمار نوروز ۹۳

    آمار بازدید از اماکن       نام مکان تاریخی ۸/۱/۹۳ از ۱/۱/۹۳ تا ۸/۱/۹۳ تخت جمشید ۴۲,۸۸۰ ۳۳۲,۲۴۴ مجموعه فرهنگی حافظ ۳۹,۹۶۹ ۳۰۳,۰۱۸ […]