فهرست مهمترین جاذبه­ های طبیعی استان فارس

ردیف

نام اثر

نشانی

فاصله به کیلومتر از شیراز

۱

دریاچه طشک

نی ریز

۱۶۸ کیلومتر

۲

جنگل بناب

ارسنجان

۱۲۰ کیلومتر

۳

آبشار استهبان

استهبان

۶۹ کیلومتر

۴

چشمه قهری

استهبان

۷۱ کیلومتر

۵

چشمه محمدرسول اله

اقلید

۲۱۷ کیلومتر

۶

دریاچه کافتر

اقلید

۱۴۷ کیلومتر

۷

تنگ براق

اقلید

۲۲۷ کیلومتر

۸

قدمگاه سده

اقلید

۲۷۵ کیلومتر

۹

چشمه پیرکدو

بوانات

۲۸۵ کیلومتر

۱۰

محمد حنیفه

بوانات

۳۶۰ کیلومتر

۱۱

غار سنگ شکنان

جهرم

۱۹۳ کیلومتر

۱۲

چشمه بونیز

جهرم

۱۹۵ کیلومتر

۱۳

آبشار مروارید شهر خفر

جهرم

۲۷۳ کیلومتر

۱۴

چشمه قصر یعقوب

خرم بید

۲۵۲ کیلومتر

۱۵

چشمه بناب

خرم بید

۲۳۵ کیلومتر

۱۶

چشمه گلابی

داراب

۲۷۳ کیلومتر

۱۷

آبشار فداعمی

داراب

۲۷۳ کیلومتر

۱۸

غار سهلک

داراب

۳۶۳ کیلومتر

۱۹

آبشار شرشر

زرین­دشت

۳۵۲ کیلومتر

۲۰

آبشار مارگون

سپیدان

۱۴۰ کیلومتر

۲۱

پیست اسکی سپیدان

سپیدان

۱۱۰ کیلومتر

۲۲

تنگ تیزآب

سپیدان

۱۲۵ کیلومتر

۲۳

برم شش­پیر

سپیدان

۹۷ کیلومتر

۲۴

چشمه شش پیر

سپیدان

۱۰۰ کیلومتر

۲۵

چله گاه

سپیدان

۹۰ کیلومتر

۲۶

آبشار چکون

سپیدان

۱۵۵ کیلومتر

۲۷

سرآسیاب

سپیدان

۶۸ کیلومتر

۲۸

چشمه ابوالمهدی

سیوند

۹۳ کیلومتر

۲۹

دریاچه مهارلو

شیراز

۱۵ کیلومتر

۳۰

قلات

شیراز

۳۵ کیلومتر

۳۱

هفت برم

شیراز

۶۵ کیلومتر

۳۲

پارک ملی بمو

شیراز

۳۰ کیلومتر

۳۳

برم فرهاد

فراشبند

۲۰۵ کیلومتر

۳۴

میان جنگل

فسا

۱۸۲ کیلومتر

۳۵

چهل چشمه

فسا

۲۰۷ کیلومتر

۳۶

حنیفقان(چهل چشمه)

فیروزآباد

۱۲۳ کیلومتر

۳۷

تنگاب

فیروزآباد

۸۸ کیلومتر

۳۸

سرآسیاب

قیر و کارزین

۱۷۲ کیلومتر

۳۹

دریاچه پریشان

کازرون

۱۶۰ کیلومتر

۴۰

دشت برم

کازرون

۱۸۰ کیلومتر

۴۱

نرگس­ زار جره

کازرون

۲۰۰ کیلومتر

۴۲

تفرجگاه کهمره

کازرون

۲۰۰ کیلومتر

۴۳

بند بهمن

کوار

۵۳ کیلومتر

۴۴

دریاچه برم

لار

۴۲۰ کیلومتر

۴۵

آبگرم آب باد

لامرد

۵۴۲ کیلومتر

۴۶

بهشت گمشده

مرودشت

۱۰۰ کیلومتر

۴۷

دریاچه سد درودزن

مرودشت

۸۳ کیلومتر

۴۸

آبشار پاقلعه

ممسنی

۷۵ کیلومتر

۴۹

تنگ بوان

ممسنی

۱۶۹ کیلومتر

۵۰

دریاچه بختگان

نی­ریز

۲۰۰ کیلومتر

۵۱

منطقه حفاظت شده بهرام گور

نی­ریز

۲۵۰ کیلومتر

 

 

 

آباده
ارسنجان
استهباناقلیدبواناتپاسارگادجهرم
خرامهخرم بیدخنجدارابرستمزرین دشتسپیدان
سروستانشیرازفراشبندفسافیروزآبادقیروکارزینکازرون
کوارگراشلارستانلامردمرودشتممسنیمهر

 

 

{mospagebreak}