بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان فسا از آغاز طرح بررسی روشمند باستان شناختی محوطه تل ضحاک این شهر ستان خبر داد.

 

 

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، عبدالحسین رضا زاده با بیان خبر فوق گفت: با توجه به اهمیت محوطه تل ضحاک در مطالعات باستان شناسی منطقه و نیاز به از سرگیری پژوهش های باستان شناسی در این محوطه، طرح بررسی روشمند باستان شناختی محوطه تل ضحاک به عنوان گامی مهم در راستای شناخت بیشتر و علمی تر به پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از موافقت پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور با طرح پیشنهادی، از تاریخ ۱۵ اسفند ماه جاری بررسی های باستان شناختی تل ضحاک به سرپرستی محمدصادق روستایی آغاز شده است وتا ۱۵ فروردین ۹۷ ادامه خواهد داشت.

مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان فسا گفت: گاهنگاری نسبی محوطه تل ضحاک و شناسایی دوره های استقراری آن، تعیین محدوده محوطه در هر دوره استقراری، مطالعه داده های فرهنگی به ویژه سفال محوطه و درک مناسبات فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای همچنین گزینش و آزمون یکی از شیوه های روشمند بررسی در مورد محوطه های وسیع و چند دوره ای از جمله اهداف اصلی این طرح می باشد.