دوره های آموزشی

 

آشپزی تخصصی
آشپزی عمومی
انبارداری هتل
راهنما و بلد محلی
بازاریابی و فروش در گردشگری
بهداشت و سلامت مواد غذایی
راهنمایی چمدانبری و امور متفرقه
کنترل هزینه ها در بخش غذا
مدیریت پذیرش مهمان در هتل(فرانت آفیس)
قوانین،مقررات و ضوابط
حسابداری و صندوقدداری
ایمنی و بهداشت در هتل
خانه داری و اتاق داری هتل
مسئول عملیات خانه داری
اصول حفاظت و نگهبانی
تاسیسات فنی مهندسی در هتل
راننده وسایل نقلیه
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
راهنمایان کوهستان
راهنمایان طبیعت گردی
رزرواسیون هتل
روابط عمومی هتل
مدیریت منابع انسانی درهتل
مسئولیت آشپزخانه هتل
مدیریت نوشیدنی ها در هتل
مدیریت فنی دفاتر
مدیریت عمومی هتل
مدیریت تخصصی هتل
مدیریت تشریفات و مراسم در هتل