معرفی سرپرست معاونت گردشگری:آقای سید موید محسن نژاد
شماره تماس های معاونت:۳۲۲۴۰۲۰۳ داخلی۲۱۷
پست الکترونیک:
tourism@farschto.ir

شما می توانید جهت ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود در این حوزه از طریق فرم مخصوص ارتباط با معاونت گردشگری ا ستفاده نمایید.در صورت تمایل بر روی آیکون نامه کلیک نمایید..

 

 

 

خلاصه شرح وظایف معاونت

 

 


تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر بر انجام فعالیتهای گردشگری(تاسیسات و موسسات گردشگری) در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده .
برنامه ریزی و تعیین مکانیسم های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص های ضروری گردشگران داخلی و خارجی و …
بررسی پتانسیل و ظرفیت های گردشگری استان و راههای بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای مربوط.

برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت ومدیریت مجامع و مراکز گردشگری، جاذبه های توریستی و سایر اماکن   و تاسیسات ذی ربط  در قالب مقررات مربوط.

ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیر دولتی در حفظ و توسعه فعالیتهای زیربنائی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونتها.

ارزشیابی فعالیتها، طرح ها و برنامه های گردشگری استان به صورت ادواری.

 

 

 

زمینه فعالیت های معاونت

ستاد هماهنگی خدمات سفردفاتر خدمات مسافرتیراهنمایان گردشگریاماکن اقامتیاقامتگاه های بوم  گردیموسسات آموزشی گردشگری استاننمایشگاه های  گردشگری داخلی و خارجیهمایش ها و سمینارهادفاتر پیشخوان
ستاد هماهنگی خدمات سفرورود به سامانه دفاتر خدمات مسافرتیورود به سامانه راهنمایان گردشگریورود به سامانه اماکن اقامتی(هتل، هتل آپارتمان و مهمانسرا)اقامت گاه های بوم گردیآیین نامه اجرایی آموزشفهرست نمایشگاه های خارجیهمایش ها و سمینارهالیست دفاتر هدف پیشخوان دولت


فرم  های تقاضای چارترهای خارجی

 

 

تعرفه دستمزد راهنمایان گردشگری استان فارسفرم اقامتگاه بوم گردیشهریه موسسات آموزشیعناوین فرایندهای واگذارشده به دفاتر پیشخوان دولت

 

 

ضوابط اقامتگاه های بوم گردیدوره های آموزشی گردشگری

فرم های

تقاضای اخذ تسهیلات

 

 

 

 

 

لیست موسسات آموزشی گردشگری استان
فرم جلسه کارگروهفرم تسهیلات