تعداد

واحد سنجش

شرح فعالیت یگان حفاظت فارس

 

۷۲۴

عدد

اشیاء مکشوفه

 

۴۶

عدد

اشیاء اهدائی

 

۲۶

عدد

کشفیات اتفاقی

 

۱۲

دستگاه

فلزیاب مکشوفه

 

۶۲

فقره

حفاری غیر مجاز

 

۳۱

فقره

حفاری غیر مجاز نافرجام

 

۶

فقره

سرقت آثار تاریخی

 

۱۱۰

نفر

دستگیری مجرمین

 

۳

فقره

تخریب غیر مجاز

 

۵

فقره

تجاوز به حریم

 

۹

فقره

ساخت و ساز غیر مجاز

 

۲۲۶

فقره

پرونده های حقوقی و قضایی

 

۲۸۲۳۵

مورد

بازدید ، نظارت و سرکشی

 

۶۴

ساعت

برگزاری کلاس های آموزشی برای نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس

 

۴

مورد

حفاظت تیم های کاوش درون سازمانی